Avskedad för doft av alkohol

I Värmland sades en anställd i Svenska kyrkan upp för att han luktade alkohol under en gudstjänst.
Kanslichefen tycker att den anställde visade dåligt omdöme. Men mannen förnekar att han varit berusad.

– Jag tog ett glas vin till älgfilén 1,5 timme innan jag gick till kyrkan. Att det skulle sluta så här kunde jag aldrig tro, säger han.

Han vänder sig nu till facket för att få kunna få tillbaka sin tjänst, samt krav på skadestånd.

Svenska kyrkans alkoholpolicy tillåter numera vin och öl vid representation. Deras allmänna inställning till alkohol är ganska tillåtande, men regionala skillnader. Svenska kyrkan i norr är mer restriktiv än i söder.

Stanley Almqvist
Källa: Dagen

Pingst vill dricka på fritiden

Pingst har centralt jobbat med en alkohopolicy. Efter några prutningar har de slagit till och beslutat att personalen inte ska dricka alkohol på arbetstid och att övriga representanter inte ska dricka eller bjuda på alkohol när de representerar Pingst.
Därmed är en hudraårig tradition av helnykterhet i pingströrelsen officiellt bruten.

Kravet på helnykterhet bland anställda prutades bort. Likaså formuleringar som styrde de lokala församlingarna i nykter riktning.

– Vi i personalen ifrågasatte att det skulle gälla alla centralt anställda och att det skulle gälla även på fritiden, säger Tomas Hagvall som varit personalrepresentant. Vi undrade om det kunde vara arbetsrättsligt korrekt.

– Det var det som var den stora knäckfrågan, säger Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst FFS. Man kan inte styra människors privatliv. 

Nu har medlemmarna i Pingst officiellt ett ”privatliv” som är skilt från ”kyrklivet”. Det är inte aktuellt att kräva att medlemmar i Pingst ska leva alkoholfritt.

Den nya policyn motsvarar vad de flesta andra folkrörelsekyrkor i Sverige har bestämt: Nykter på jobbet och alkoholfri representation. Men det är ett avsteg från pingströrelsens tradition av helnykterhet. 

– Som kyrka har argumenten för helnykterhet inte varit självklara. Det är inte teologiskt hållbart, menar Sten-Gunnar Hedin. Det finns texter i Bibeln som stöder en nykter livsstil, men Bibeln kräver inte helnykterhet.

Stanley Almqvist
Källa: Dagen

Kommun stoppar kristen hjälp

Södertälje kommun har sagt upp avtalet med Ria. De bröt avtalet ett och ett halvt år i förväg.
Nu står Ria utan pengar och har gått i konkurs. Kommunen har tagit över Rias härbärge.

Ria kallas Hela Människans mottagningar i landet. I Södetälje hade man ett lågtröskelboende och ett härbärge. Det skäl kommunen anger för att sänka den kristna diakonin är att personalen saknade utbildning.

Ria fick ett halvår på sig att avveckla verksamheten. Men pengarna tog slut innan dess så den sattes i konkurs.

– Vår ekonomiska situation var sådan att vi inte klarade oss ända fram till den sista november. Det var planerat att kommunen skulle ta över verksamheten då men nu blev det tidigare, säger Antti Akkanen, ordförande för Ria Södertälje.

Stanley Almqvist
Källa: Kyrkans tidning

Kyrkpub i Australien

Lovsångspub har legat i trendernas riktning länge. Nu har församlingen Docklands Church i Melbourn i Australien genomfört iden genom att hålla gudstjänst i en pub och servera öl både före och efter mötet.
De tror att det ska locka fler till gudstjänsten och att göra den mer tidsenlig.

Stanley Almqvist
Källa: Dagen, TT, Reuters

Starkglögg à la Pingstkyrkan

Det var visserligen av misstag. Men Pingstkyrkan i Värnamo skickade ut ett recept för jäsning av glögg. Tiotusen hushåll i Värnamo fick utskicket lagom till första advent.

– Det var bråttom och jag skummade igenom utskicket. Jag tänkte inte på att det stod om potatis och jäsning, säger pastor Anders Ahlenius till SR Jönköping.

Stanley Almqvist
Källa: Expressen

Pingst får alkoholpolicy

Även pingströrelsen ska skaffa sig en skriven policy för alkohol. Det finns ett förslag som styrelsen ska diskutera vid nästa möte, i december.

Policyn går ut på att:
– förebygga skador
– stödja enskilda medlemmar att vara nyktra
– stödja missbrukare och deras familjer
– påverka politiker och beslutsfattare

Målet är att varje medlem själva ska välja att vara helt nyktra.

Policyn gäller både de lokala församlingarna och Pingst centralt.

Stanley Almqvist
Källa: Pingst.nu

Inget matprogram utan sprit

När Pelle Westman tog över programledarjobbet för Tinas mat sa man att det var slut med spriten i programmet.

– Jag kommer säkert inte att ha någon drinkskola i programmet som Tomas Tengby lär ha haft, sa han.

Men det var då det. Nu åker pingstvännen som varit ungdomsledare till spritfabriker och provsmakar:

– Fantastiskt gott! Otroligt! Att något med 55 procent alkohol kan smaka så bra! suckar han på grappa-destilleriet.

Han tar med sig en flaska hem till Tina och säger:
– Den kommer du att tycka om Tina!

– I journalistiken får den privata tron och övertygelsen inte styra för mycket, sa Pelle när han började jobbet.

Det är nog så att jobbet får styra den privata övertygelsen?

Stanley Almqvist
Källa: Dagen

Ingen nytta med alkohol

Det är inte längre nyttigt att dricka vin till maten. Och det har aldrig varit det.
Det skriver docent Sven Andréasson på Folkhälsoinstitutet i senaste numret av Läkartidningen.

Du har säkert hört någon säga att det är nyttigt att dricka måttligt med alkohol. Men det beror på dålig forskning.
– Det går inte att rekommendera alkohol av hälsoskäl. Snarare är det motsatsen som gäller, säger Sven Andréasson.

De so säger att nyktra människor dör oftare i hjärt- och kärlsjukdomar har forskat slarvigt. När man går igenom forskningen har den bästa forskningen visat minsta nyttan med alkohol.
Bara vid extremt låga nivåer kan man se någon positiv effekt på blodfetter.

– Det kan röra sig om någon matsked om dagen, säger Sven Andréasson.

Stanley Almqvist
Källa: Dagen

Rekordmånga blir nyktra

IOGT-NTO slår nya rekord i år. I fjol anslöt sig 12 500 nya medlemmar. Men i år ser det ut att bli ännu fler.
– Människor börjar se all den skada som alkoholen orsakar i samhället, säger ordföranden Sven-Olov Carlsson.

IOGT-NTO är ju ingen stor med frikyrkliga mått mätt. Men det är den organisation som växer snabbast. Och många medlmmar kommer från kyrkorna.

– Tittar man bara tillbaka på historien så var frikyrkorna väldigt viktiga för nykterhetsarbetet. Vi kan inte stå ensamma i vår kamp. Därför hoppas vi på att flera inom frikyrkorna hjälper till för att bedriva opinion, säger Carlsson.

Stanley Almqvist
Källa: Dagen