Vin som symbol

Det sägs ofta att Bibeln använder vinet som symbol för kärleken och det goda livet. Men en enkel genomgång av texterna visar att det inte är hela sanningen.

Den som försöker förstå Bibelns inställning till vin genom att titta på vad vinet symboliserar, får det inte lätt:

Våld:
Dricker våldets vin ……………………………Ords 4:17
Fienders blod, som vin ……………………… Sak 9:15

Vishet:
Visheten blandar vin, dukar bord ……… Ords 9:1-6
Smädelser:
Hädare och gaphals …………………………Ords 20:1
Vrede:
Sprängas som en vinlägel………………… Job 32:19
Ångest:
Vanmakt över synden………………………… Jer 23:9
Guds vrede och straff:
Hårda öden………………………………………. Ps 60:5
Jäsande, kryddat vin, drägg ………………… Ps 75:9
Vredesbägare ur Guds hand…………. Jer 25:15-18
Supas fulla och krossas……………….. Jer 13:12-14

Slå folken, vredens vin……………………..Upp 19:15
Vredens vin, eld och svavel…………….Upp 14:8,10
Världen störtar, vredens vin ………………Upp 16:19

Kärlek:
Kärleken ljuvare än vin…………. HV 1:2, 1:4 & 4:10
Din mun, fi naste vin…………………………….. HV 7:9

Överflöd, fest och glädje:
Guds nåd är mat och dryck…………………Jes 55:1
Messias rike, festmåltid ………. Jes 25:6, Jer 31:12
Ett land med säd och vin………………. 5Mos 33:28
…… 2Kung 18:32, Jes 36:17, Joel 2:24, Sak 9:17
Herrens glädje…………………………………. Sak 10:7

Jesus:
Vinet är Jesu blod …………………….. Matt 26:26-29
…………………………Mark 14:22-25, Luk 22:14-20
…………………………………………. & 1Kor 11:23-25

Synd:
Skökans otukts vin……………………………Upp 17:2
Vin som gör folken galna ……………………. Jer 51:7
Ospecificerat positivt:
Ert vin är utspätt ……………………………….Jes 1:22
Guds vingård ……………………………………Jes 27:2
Israels namn som vin…………………………Hos 14:8

Förnyelse:
Nytt vin i nya läglar ………………………….. Matt 9:17
……………………………………Mark 2:22 & Luk 5:37

Blå citat är från Bibelns kristna del; Nya testamentet.
Röda citat är från den judiska delen av Bibeln; Gamla testamentet.

PS: Under de årtusenden som Bibeln skrevs fanns inga ”starkare” drycker än vin i området. I listan har vi inte skiljt på de hebreiska orden för alkoholvin och druvsaft.

Stanley Almqvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *